انواع اندازه های فرش دستباف - قالیشویی چلسی

انواع اندازه های فرش دستبافت

فرش های دستبافت از لحاظ ویژگی های مختلفی دسته بندی می شوند از جمله آن ها می توان به مواردی مانند اندازه فرش، نقشه فرش، ریز بافت یا درشت بافت بودن، مکان بافت، جنس الیافت مورد استفاده و غیره اشاره کرد ... مطالعه بیشتر