روش‌ های ضد بید کردن الیاف پشم - قالیشویی چلسی

روش‌ های ضد بید کردن الیاف پشم

بید حشره‌ای به شکل پروانه است که با چشم‌های بزرگ مرکبی و یک جفت بال قابل شناسایی هستند. اگرچه بیدها حشرات کوچک در رنگ‌های مختلف هستند اما می‌توانند وارد منازل مسکونی شده و به الیاف‌های مختلف از پشم گرفته تا فرش و لباس آسیب وارد کنند ... مطالعه بیشتر